Ønsker du å ha med deg Vatne Gruppen og vårt team bestående av, IT utviklere, grafiske designere, selgere, finansielle rådgivere, prosjektledere, diverse fasiliteter mm.? Vi leter nå etter det neste store gründereventyret å investere våre ressurser i. 

Kriterier:

  • Du/dere har en ferdig forretningsplan og er enten stiftet som aksjeselskap eller er klar til å stiftes
  • Du/dere har et dedikert team med nødvendige kunnskaper om produktet/tjenesten
  • Du/dere jobber fulltid med prosjektet eller har planer om å gjøre det i nærmeste framtid
  • Din/deres private økonomi er ikke og vil ikke bli en hindring for prosjektet
  • Forretningsideen løser et problem og / eller er revolusjonerende innen bransjen 

Send din "pitch" og eventuelle vedlegg (forretningsplan, budsjett, CV etc.) på mail til oss.

simen@vatnegruppen.com