Så er mediesirkuset i gang igjen, og det er fortsatt interessant å se hvordan journalister i krisetider lager storm i vannglass. Etter hva jeg har skjønt, har kuttene i mediebransjen i stor grad gått utover researchavdelinger, noe som etterhvert må begynne å bli pinlig for journalistene. Det siste døgnet har jeg lest overskrifter som: ”Adsocial skylder over en halv million kroner” i Avisa Nordland. Påstanden mangler dokumentasjon, den er uriktig og den ble fremmet uten en gang å høre med meg. Når jeg sendte en mail til sjefsredaktøren, ble også overskriften tatt vekk og dem kunne ikke gi noen form for dokumentasjon på påstanden deres. Er det min jobb å være journalistenes vaktbikkje? Handler det plutselig bare om å få klikk, bevare arbeidsplasser og tjene penger i media? Blir de ansatte kurset i kreativ skriving istedenfor research?

 

Medier 24 har også nylig laget en sak hvor de krisemaksimerer. Her kan du få se pressemeldingen fra Adsocial vs saken som ble publisert av Gard L. Michaelsen på torsdag.

 

Her er pressemeldingen fra Adsocial:

 

Det stemmer at plattformen Adsocial er midlertidig nede. Det er naturligvis beklagelig, og skyldes en uoverensstemmelse med utviklerselskapet Ways AS. 

Det har aldri vært i Adsocial sin interesse at denne konflikten går via media, men vi føler et ansvar for å redegjøre for situasjonen nå som lekkasjen er et faktum. Det er det eneste redelige å gjøre overfor kunder, influencere og andre interessenter og vi ville naturligvis også gjort dette på et tidspunkt via våre egne kanaler. 

 

Konflikten med Ways AS har dessverre røtter helt tilbake til september. Som kjent via media ble ikke avtalt produkt (plattformen Adsocial) levert til avtalt tid ved lanseringsfesten. Dette var og er både svært uheldig og et betydelig brudd på kontrakten. Det førte også til mye negativ medieomtale, tap av omsetning, tap av lønnsmidler og tap av kunder i millionklassen. Dermed ble det, som også kjent via media, en veldig utfordrende oppstartssituasjon for Adsocial, med en snøballeffekt av uheldige konsekvenser.

 

Vi har gjort vårt for å bevare en god dialog og samarbeidskultur underveis med utviklerselskapet, der i blant skjermet Ways AS for negativ medieoppmerksomhet. Likevel har nå samarbeidet midlertidig strandet, etter manglende leveranser fra deres side, manglende evne til å følge opp via møtevirksomhet, til og med avskjedigelse av prosjektlederen. Det gjenstår å se hvilken retning denne konflikten tar i fremtiden, og vi ber om forståelse for at vi heller ikke ønsker spekulasjoner rundt dette. Hvis det, som et worst-case-scenario, skulle komme til rettslige etterspill, føler vi oss sikre på at vi har en god sak. 

 

Når alt dette er sagt, ønsker vi også å vise til en forbløffende vellykket testkampanje og fornøyde kunder før jul: http://www.simenvatne.com/blogg/

 

Det har vært mye interesse knyttet til mikroinfluencing i bransjen den siste tiden, via f.eks Kampanje og bloggen/podcasten til Hans Petter Nygård Hansen. United Influencers nysatsning har også vært omtalt i mediene. Vårt kundecase (bildet) indikerer tydelig at microinfluencing har en stor fremtid. Adsocial var kanskje overmodige ute med en intensjon om å revolusjonere annonsedistribusjon, men disse tallene gir utvetydige signaler om nettopp en liten revolusjon. Samtidig er løsningen kostnadseffektiv og gir en mulighet for annonsører til å, ikke bare A-B-teste, men til og med A-Å-teste forskjellige brukere på sosiale medier. Helt uten Adblock-hinderet. Vi er derfor veldig takknemlige for at vi har en stor og dedikert gruppe av influencere, og vi kommer vi til å ta med oss dette videre når vi skal bygge nye kunderelasjoner. Oppstarten har vært utfordrende, men desto mer lærerik. Adsocial kommer utvilsomt tilbake, og store ting er i vente. Vi vil også, for å unngå spekulasjoner, understreke at AdSocial fra dag 1 alltid har drevet 100% etter norsk lov og selvfølgelig også vil fortsette med det.

 

Som du vil se, er informasjonen vi kom med klippet, limt, dramatisert og vinklet bortenfor gjenkjennelse. Medier24 har lansert en hypotese om at Adsocial er en fiasko fra dag 1, og den hypotesen bruker de alle midler for å forsvare. Hvis det å knekke en ung gründer med ambisjoner er en viktig æressak og samfunnsærend, er de på riktig spor. Hvis det er et viktig samfunnsærend å spre informasjon på en balansert og redelig måte, vil jeg si de er på feilspor. At Medier24 nærmer seg kulørt ukespresse er gammelt nytt, men at Amedia via AN og Medier24 nå nærmer seg reklame- og PR-bransjen som kontinuerlig sprer drittpakker – det er litt nytt. Er det en heldig utvikling?

 

Det er ikke annet å gjøre enn å lene seg tilbake og humre over sirkuset, mens vi i Adsocial fortsatt har fokus på arbeidsoppgaver og de positive utsiktene. Hvis Amedia sliter– kanskje de heller i fremtiden vil kjøpe en annonsekampanje hos Adsocial? Våre foreløpige testkampanjer viser såpass gode resultater at noe slikt fort kan vise seg å bli en bedre investering enn å kjøre et korstog mot en ung gründer.