Jeg startet min første bedrift allerede som 15 åring, og nå er det kun en uke til jeg blir 18. I løpet av disse tre årene har jeg tilegnet meg mye kunnskap og kompetanse. Noe er hentet fra teori, noe er hentet fra andres erfaringsbakgrunn, men det meste er hentet fra egen erfaring og en learning-by-doing-modell. Jeg ser på det som et naturlig økosystem å gi tilbake og dele disse erfaringene med andre. Jeg brenner oppriktig for å hjelpe andre unge gründerspirer og prøver å svare på så mange spørsmål som mulig fra mine følgere på Snapchat, Instagram Facebook og via e-post, selv om det noen ganger blir vanskelig å svare like utfyllende til alle. 

KEF - OSL - BOO ✈️ #travel #work Snap:Simenkv

Et bilde publisert av S I M E N V A T N E ® (@simenvatne)

Jeg synes det er veldig synd at et foredrag jeg holdt nylig – nettopp ment for å dele disse innsiktene og perspektivene – ender opp med å bli vinklet negativt i media. Jeg ser viktigheten av å ha en kritisk, frittstående presse, men er det et viktig samfunnsoppdrag å gjengi ordene mine feil? Å unnlate å gi meg sitatsjekk, som er en lovfestet rettighet? Er det et viktig samfunnsoppdrag å klippe og lime til hele vinklingen blir negativ? Er det et viktig samfunnsoppdrag å være mer opptatt av å henge meg ut og bekrefte egne hypoteser, fremfor å prøve å forstå? Det er vanlig å se på de fem første årene av en bedrift sitt liv som en risikofylt oppstartssfase. Er det rettferdig å foreta en evaluering av et selskap lenge før det har hatt sitt første år med omsetning? 

AdSocial sin lanseringsfest har også fått mye kritisk søkelys. Da ønsker jeg å påpeke at en lanseringsfest er et av de viktigste markedsføringsgrepene man kan foreta i en oppstartssituasjon. Her knyttes nettverk, selskapet får en positiv word-of-mouth-effekt blant alle som deltar, bilder spres på sosiale medier og lanseringen sitter emosjonelt forankret i hukommelsen til interessenter. Det er en grunn til at for eksempel Petter Stordalen inviterer til en storslått fest hvert år, til og med uavhengig av lansering. Ut i fra Avisa Nordlands logikk burde kanskje åpningsseremonien i OL avskaffes også? Jeg kan ikke se at den verken har direkte relevans til det sportslige innholdet eller noen særlig markedsføringsforankring. Jeg ønsker å tilrettelegge for arbeidsplasser i nord, og da tenker jeg ikke bare på å indirekte sysselsette en kritisk presse. Her kommer derfor mine 7 beste tips til deg som er en ung entreprenørspire:

At @nodee_asian_cooking #lunch #oslo #work 👻:Simenkv

Et bilde publisert av S I M E N V A T N E ® (@simenvatne)

Mine 7 beste tips

  • Før du starter opp – sørg for å tilegne deg så mye kunnskap om det tekniske rundt etablering, regnskap, krav, lover og regler som overhode mulig. Det kan være en god idé å finne en mentor i noen som har gått i gjennom denne prosessen tidligere og som kjenner spillereglene. 
  • Kryss-sjekk idéen din i forhold til potensiale, marked, behov, skalerbarhet, teknologi og gjennomførbarhet, før du satser tid og penger på den
  • Innhent nok kapital i første runde til å klare alle stegene i etableringsprosessen. Det er mye bedre å ha litt for mye fremfor litt for lite likviditet, da det er mye mer krevende å innhente kapital en andre gang. Du burde da heller ha fokus på produktet/tjenesten og ikke kapital/økonomi.Skap oppmerksomhet rundt produktet/tjenesten og gjør den/det til et «brand» med tydelig identitet. Hvis kunden kjenner til produktet og vet eksakt hvilken nyttefunksjon det har og hvordan det differensierer seg fra konkurrentene, er det mye lettere å skaffe kunder og skalere bedriften.
  • Fokuser på deg selv som privatperson og ikke la bedriften ta over privatlivet ditt. Spis sunt, få nok søvn, mosjonér og tilbring tid med familie og venner. Kvaliteten på restitusjonen er avgjørende for kvaliteten på arbeidsinnsatsen. Husk at du er den viktigste personen i bedriften og uten deg vil ikke bedriften lykkes. 
  • Ikke la media stjele fokuset fra bedriften og arbeidsoppgavene dine. Norge er et land hvor janteloven står sterkt. Det byr på en mulighet til å få mye oppmerksomhet hvis du velger en annerledes vei, men det kan også bety negativ oppmerksomhet og mangel på forståelse, til og med fra media.
  • Sist, men ikke minst – ansett personer som er flinkere enn deg og som utfyller deg. Å delegere arbeidsoppgaver er mye av nøkkelen til suksess. DU er ikke best på alt og kan ikke gjøre alt selv, selv om det kan være fristende å ønske å kontrollere enhver prosess. Med et velfungerende team fylt med kompetanse, utfyllende kvaliteter, positivitet og stå-på-vilje, kan du ta bedriften til nye høyder. 

Du kan følge meg på Instagram HER